Márton Áron Gimnázium

Isten hozta honlapunkon!

„A középiskola célja mindenütt az egyrészt, hogy az általános műveltség elemeit és anyagát közvetítse, másrészt, hogy a felsőbb tanulmányokra, a szellemi vezetésre és magasabb szellemi munkára alkalmasokat a népi közösség számára kiválassza.”

(Márton Áron: Templom és iskola – Erdélyi Iskola,
VII. évf. 3-4. sz.)


„Márton Áron népszerűsége, a magyar katolikus püspök iránti közmegbecsülés, elismerés és csodálat régóta meghaladta az egyházfőnek kijáró „kötelező tiszteletet”.(…) Márton Áron elutasította a kommunista ideológiát és egyben a fasizmust, amelyeket embertelennek tartott, de a válságban lévő polgári liberalizmust és a nyugati kapitalista rendszert sem tartotta követendőnek. Jellegzetes társadalmi érzékenysége – Márton meg volt győződve az erdélyi földbirtokszerkezet igazságtalanságáról – élesen megkülönböztette a korabeli magyar egyházfők többségétől. (…) Főleg a vidéki lakosság számára a katolikus egyházfő álláspontja mérvadónak számított nemcsak spirituális és erkölcsi, hanem politikai kérdésekben is.”

(Stefano Bottoni: Sztálin a székelyeknél.
Pro-Print könyvkiadó, Csíkszereda, 2008.)

Hírek, események

Iskolánk hivatalos elnevezése 2015 szeptember elsejétől: Márton Áron Főgimnázium (Colegiul Național „Márton Áron”)

Az alábbiakban röviden összefoglaljuk a  főgimnáziumi cím elnyeréséért benyújtott  pályázatunk lényegét és lefolyását. A főgimnáziumi cím odaítélésének módszertanát a  közoktatási miniszter a 3732/20.05.2013-as számú rendelete szabályozza, felsorolván  a feltételeket és kritériumokat, amelyeknek a címet kérelmező gimnáziumnak eleget kell tennie.

bővebben >>

Kiválóság-díjak iskolánknak, diákjainknak és tanárainknak 2016-ban is!

Sorozatban ötödször mehettünk el az előző tanév nemzetközi versenyein kitűnt diákok  hagyományos díjazására, amelyre a tavalyi évtől eltérően az idén két héttel később, 2016 november 28.-án került sor Bukarestben.

bővebben >>

Második díj a Tarján Imre Országos Emlékversenyen Szolnokon

A szolnoki Verseghy Ferenc Gimnázium  szíves meghívásának  eleget téve  első alkalommal vettünk részt  a Tarján Imre Fizika  Emlékversenyen 2016.november 26-án.

bővebben >>

 

Mákvirág-díjas Mihály Szabolcs, a XII.D osztály tanulója is

A Romániai Magyar  Pedagógusok Szövetségének (RMPSZ) Országos Elnöksége 2016. október 15-én a Mákvirág díj bronz fokozatával tüntette ki Mihály Szabolcsot,

bővebben >>

Mákvirág-díjas Péter István, a X. E osztály tanulója

A Romániai Magyar  Pedagógusok Szövetségének (RMPSZ) Országos Elnöksége 2016. október 15-én a Mákvirág díj bronz fokozatával tüntette ki Péter Istvánt,

bővebben >>

Első díj a IV. Venczel József Társadalomtudományi Vetélkedőn

A Sapientia EMTE Csíkszeredai Karának a Társadalomtudományi Tanszéke az idén negyedik alkalommal rendezte meg a Venczel József Társadalomtudományi Vetélkedőt, amely idén a Menni vagy maradni tematikus címmel került meghirdetésre

bővebben >>