Márton Áron Gimnázium

Isten hozta honlapunkon!

„A középiskola célja mindenütt az egyrészt, hogy az általános műveltség elemeit és anyagát közvetítse, másrészt, hogy a felsőbb tanulmányokra, a szellemi vezetésre és magasabb szellemi munkára alkalmasokat a népi közösség számára kiválassza.”

(Márton Áron: Templom és iskola – Erdélyi Iskola,
VII. évf. 3-4. sz.)


„Márton Áron népszerűsége, a magyar katolikus püspök iránti közmegbecsülés, elismerés és csodálat régóta meghaladta az egyházfőnek kijáró „kötelező tiszteletet”.(…) Márton Áron elutasította a kommunista ideológiát és egyben a fasizmust, amelyeket embertelennek tartott, de a válságban lévő polgári liberalizmust és a nyugati kapitalista rendszert sem tartotta követendőnek. Jellegzetes társadalmi érzékenysége – Márton meg volt győződve az erdélyi földbirtokszerkezet igazságtalanságáról – élesen megkülönböztette a korabeli magyar egyházfők többségétől. (…) Főleg a vidéki lakosság számára a katolikus egyházfő álláspontja mérvadónak számított nemcsak spirituális és erkölcsi, hanem politikai kérdésekben is.”

(Stefano Bottoni: Sztálin a székelyeknél.
Pro-Print könyvkiadó, Csíkszereda, 2008.)

Hírek, események

Előadás Márton Áron püspökről

A Márton Áron Gimnázium névadása 25. évfordulója alkalmából 2015. május 9-én, szombaton 9.30 órai kezdettel az iskola dísztermében ft. Kovács Gergely szentté avatási posztulátor (Róma) Tanítása és példája világító jel címmel előadást tart Isten szolgája, Márton Áron püspök munkásságáról, szellemiségéről.

bővebben >>

Beszámoló a Hauer Erich fizikaverseny eseményeiről

A versenyre 2015. április 25.-én, szombaton került sor, miután az azelőtti héten az időhöz mérten alaposan felkészültek diákjaink, név szerint:Balázs-Bécsi István XI.F,Berei Szidónia X.F,Boldizsár Zoltán XI.E,Csutak Gergő XI.F,Dávid Tamás XI.F,Kardos Krisztina XI.C,Kovács Ádám XI.E,Nagy Andrea X.F,Péter LorándX.F és Portik Attila X.C.Kísérő tanárként jelen volt: Varga László iskolaigazgató és Halász Gyöngyvér fizika szakos tanár.

bővebben >>

Tantárgyversenyek országos szakasz

2014/2015

bővebben >>

 

Asztrofotókat adományozott iskolájának Munzlinger Attila

Benevezett a Nikolausz Kopernikusz Országos Iskolaközi Versenyre a csíkszeredai Márton Áron Gimnázium. Az iskolában ennek kapcsán számos olyan rendezvény zajlik, amelyen a világegyetem titkaival ismerkedhetnek meg az érdeklődő diákok

bővebben >>

Nikolausz Kopernikusz Országos Iskolaközi Verseny

Harmincnyolc megye 146 iskolája mellett a csíkszeredai Márton Áron Gimnázium is benevezett a bukaresti székhelyű ASUR Egyesület által meghirdetett  csillagászati vetélkedőre , amelynek feltétele egy kiállítás létrehozása volt    “Hogyan alakult ki és hogyan fejlődik a Világegyetem ? “ témában.

bővebben >>

Ami Kunszentmártont és Csíkszeredát összeköti

Az idei tanévben megpályáztuk a Határtalanul testvérosztály-programmal járó támogatást és így lehetőségünk nyílt két közös hétvégét a Kunszentmártoni Gimnázium és Szakképző Iskola tanulóival tölteni.

bővebben >>