Márton Áron Gimnázium

Isten hozta honlapunkon!

„A középiskola célja mindenütt az egyrészt, hogy az általános műveltség elemeit és anyagát közvetítse, másrészt, hogy a felsőbb tanulmányokra, a szellemi vezetésre és magasabb szellemi munkára alkalmasokat a népi közösség számára kiválassza.”

(Márton Áron: Templom és iskola – Erdélyi Iskola,
VII. évf. 3-4. sz.)


„Márton Áron népszerűsége, a magyar katolikus püspök iránti közmegbecsülés, elismerés és csodálat régóta meghaladta az egyházfőnek kijáró „kötelező tiszteletet”.(…) Márton Áron elutasította a kommunista ideológiát és egyben a fasizmust, amelyeket embertelennek tartott, de a válságban lévő polgári liberalizmust és a nyugati kapitalista rendszert sem tartotta követendőnek. Jellegzetes társadalmi érzékenysége – Márton meg volt győződve az erdélyi földbirtokszerkezet igazságtalanságáról – élesen megkülönböztette a korabeli magyar egyházfők többségétől. (…) Főleg a vidéki lakosság számára a katolikus egyházfő álláspontja mérvadónak számított nemcsak spirituális és erkölcsi, hanem politikai kérdésekben is.”

(Stefano Bottoni: Sztálin a székelyeknél.
Pro-Print könyvkiadó, Csíkszereda, 2008.)

Hírek, események

Iskolánk hivatalos elnevezése 2015 szeptember elsejétől: Márton Áron Főgimnázium (Colegiul Național „Márton Áron”)

Az alábbiakban röviden összefoglaljuk a  főgimnáziumi cím elnyeréséért benyújtott  pályázatunk lényegét és lefolyását. A főgimnáziumi cím odaítélésének módszertanát a  közoktatási miniszter a 3732/20.05.2013-as számú rendelete szabályozza, felsorolván  a feltételeket és kritériumokat, amelyeknek a címet kérelmező gimnáziumnak eleget kell tennie.

bővebben >>

Concursul de competenţe lingvistice în limba română pentru minorităţi

Carte frumoasă, cinste cui te-a scris! Ediţia a XV-a

bővebben >>

Különdíj a SapiTour versenyen

Természeti  értékek  a világ turizmusában- ez volt a témája a Sapentia EMTE Csíkszeredai Karán rendezett SapiTour  turisztikai versenynek, amelynek döntőjére 2017. február 28-án került sor

bővebben >>

 

FARSANGTEMETÉS 2017

Az idén is a hagyományokhoz  híven iskolánk néptánccsoportja,  a Zsigora  együttes temette el a farsangot nagyszámú érdeklődő jelenlétében február 28-án,kedden a MAGház Klubteremben,illetve az udvaron.

bővebben >>

Diákjaink szép sikerei a „Brandstorm” versenyen

Négy csapat 11 diákkal képviselte iskolánkat a Sapientia EMTE Csíkszeredai Karai által meghirdetett „Brandstorm” marketingkommunikációs versenyen, amelynek döntőjére az 50 benevezett csapatból a legjobb húsz együttes jutott be.

bővebben >>

DEIK Regionális Programozási Verseny

Vasárnap került megrendezésre az idei DEIK (Debreceni Egyetem Informatikai Kara) által szervezett regionális programozási (de főleg algoritmikai) csapatverseny. A verseny lényege, hogy a fiatalok 2 korosztályban (középiskolások és egyetemisták) összemérhessék tudásukat, és tehetségüket. A versenyen igen sok (11-12) feladatot kapnak a 2 vagy 3 fős csapatok, amik minél hatékonyabb megoldására 5 órájuk van.

bővebben >>