Márton Áron Gimnázium

Isten hozta honlapunkon!

„A középiskola célja mindenütt az egyrészt, hogy az általános műveltség elemeit és anyagát közvetítse, másrészt, hogy a felsőbb tanulmányokra, a szellemi vezetésre és magasabb szellemi munkára alkalmasokat a népi közösség számára kiválassza.”

(Márton Áron: Templom és iskola – Erdélyi Iskola,
VII. évf. 3-4. sz.)


„Márton Áron népszerűsége, a magyar katolikus püspök iránti közmegbecsülés, elismerés és csodálat régóta meghaladta az egyházfőnek kijáró „kötelező tiszteletet”.(…) Márton Áron elutasította a kommunista ideológiát és egyben a fasizmust, amelyeket embertelennek tartott, de a válságban lévő polgári liberalizmust és a nyugati kapitalista rendszert sem tartotta követendőnek. Jellegzetes társadalmi érzékenysége – Márton meg volt győződve az erdélyi földbirtokszerkezet igazságtalanságáról – élesen megkülönböztette a korabeli magyar egyházfők többségétől. (…) Főleg a vidéki lakosság számára a katolikus egyházfő álláspontja mérvadónak számított nemcsak spirituális és erkölcsi, hanem politikai kérdésekben is.”

(Stefano Bottoni: Sztálin a székelyeknél.
Pro-Print könyvkiadó, Csíkszereda, 2008.)

Hírek, események

Raportul

Direcţiunii Colegiului Național ”Márton Áron” Miercurea-Ciuc privind activitatea desfăşurată(starea învățământului) în anul şcolar2014-2015

bővebben >>

SZÜLŐI ÉRTEKEZLETEK

2015-2016-os tanév, I. félév
 2015. okt. 5-8.

bővebben >>

Vetélkedő és emlékülés az Országházban Márton Áron püspök tiszteletére

Lakiteleken rendezték meg 2015 szeptember 25-26.-án a „Márton Áron, a XX. század püspöke” elnevezésű Kárpát-medencei vetélkedő döntőjét, amelyen 24 csapat vehetett részt az internetes fordulók eredményei alapján. 

bővebben >>

 

Ballagó osztályok - 2015

(Foto: Biró Zoltán)
https://plus.google.com/102142677954785126190/posts/8hUfjRKoE6m

bővebben >>

2015 - 30 éves találkozó

https://plus.google.com/102142677954785126190/posts/CHRg7wUaQqR

bővebben >>

Csendőrök lehettünk egy napra

A csíkszeredai csendőrfelügyelőség, 2015.06.11-én nyílt napot tartott, amelyre a Márton Áron Gimnázium is meghívást kapott. Iskolánkból hét tanuló döntött úgy, hogy részt vesz az eseményen: Balló Hunor, Bartis Szabolcs, Bodo Róbert, Czirják Tihamér, Gergely Alpár, Kelemen István és Lakatos László személyében.

bővebben >>