Márton Áron Gimnázium

Isten hozta honlapunkon!

„A középiskola célja mindenütt az egyrészt, hogy az általános műveltség elemeit és anyagát közvetítse, másrészt, hogy a felsőbb tanulmányokra, a szellemi vezetésre és magasabb szellemi munkára alkalmasokat a népi közösség számára kiválassza.”

(Márton Áron: Templom és iskola – Erdélyi Iskola,
VII. évf. 3-4. sz.)


„Márton Áron népszerűsége, a magyar katolikus püspök iránti közmegbecsülés, elismerés és csodálat régóta meghaladta az egyházfőnek kijáró „kötelező tiszteletet”.(…) Márton Áron elutasította a kommunista ideológiát és egyben a fasizmust, amelyeket embertelennek tartott, de a válságban lévő polgári liberalizmust és a nyugati kapitalista rendszert sem tartotta követendőnek. Jellegzetes társadalmi érzékenysége – Márton meg volt győződve az erdélyi földbirtokszerkezet igazságtalanságáról – élesen megkülönböztette a korabeli magyar egyházfők többségétől. (…) Főleg a vidéki lakosság számára a katolikus egyházfő álláspontja mérvadónak számított nemcsak spirituális és erkölcsi, hanem politikai kérdésekben is.”

(Stefano Bottoni: Sztálin a székelyeknél.
Pro-Print könyvkiadó, Csíkszereda, 2008.)

Hírek, események

KÖZLEMÉNY

A  gyakorló cég fogalmát népszerűsítő helyi kampány, szerves része a Megfelelő módszerek, tudatos döntések- Gyakorlat és iskolai tanácsadás az ifjak szakmai fejlődéséért” című pályázatnak, amelyet a Hargita Megye Tanfelügyelősége  a Márton Áron Elméleti Líceum partnerségében bonyolít le. A jelen kampány helyi jellegű, a pályázat a partner líceum diákjaihoz szól, amelyet a pályázó intézmény, a Hargita Megye Tanfelügyelősége koordinál. 

bővebben >>

TANÁRI FOGADÓÓRÁK BEOSZTÁSA

2014 – 2015

bővebben >>

OSZTÁLYFŐNÖKI ÓRÁK BEOSZTÁSA

2014/2015

bővebben >>

 

Szavazzunk a MÁG-ra!

Kedves barátaink!
 
Itt a jó alkalom segíteni iskolánkat: szavazókra van szükségünk, hogy elnyerjük a „Raiffeisen Comunități– Program de granturi – 2014” anyagi támogatását. Benyújtott pályázatunk címe: „A Megyei Kiválóságközpont tevékenységének beindítása a csíkszeredai Márton Áron Gimnázium keretén belül” és az iskolánkban zajló tehetséggondozást szolgálná a 2014-2015-ös tanévben. (Projektünk összes részlete hozzáférhető a program honlapján.)

bővebben >>

2014. SZEPTEMBER 15., HÉTFŐ

bővebben >>

OSZTÁLYFŐNÖKÖK ÉS TEREMBEOSZTÁS

A 2014/2015TANÉVRE

bővebben >>