Márton Áron Gimnázium

Isten hozta honlapunkon!

„A középiskola célja mindenütt az egyrészt, hogy az általános műveltség elemeit és anyagát közvetítse, másrészt, hogy a felsőbb tanulmányokra, a szellemi vezetésre és magasabb szellemi munkára alkalmasokat a népi közösség számára kiválassza.”

(Márton Áron: Templom és iskola – Erdélyi Iskola,
VII. évf. 3-4. sz.)


„Márton Áron népszerűsége, a magyar katolikus püspök iránti közmegbecsülés, elismerés és csodálat régóta meghaladta az egyházfőnek kijáró „kötelező tiszteletet”.(…) Márton Áron elutasította a kommunista ideológiát és egyben a fasizmust, amelyeket embertelennek tartott, de a válságban lévő polgári liberalizmust és a nyugati kapitalista rendszert sem tartotta követendőnek. Jellegzetes társadalmi érzékenysége – Márton meg volt győződve az erdélyi földbirtokszerkezet igazságtalanságáról – élesen megkülönböztette a korabeli magyar egyházfők többségétől. (…) Főleg a vidéki lakosság számára a katolikus egyházfő álláspontja mérvadónak számított nemcsak spirituális és erkölcsi, hanem politikai kérdésekben is.”

(Stefano Bottoni: Sztálin a székelyeknél.
Pro-Print könyvkiadó, Csíkszereda, 2008.)

Hírek, események

ISKOLANAPOK 2015 A NÉVADÁS 25. ÉVFORDULÓJA JEGYÉBEN

PROGRAM

bővebben >>

2015 - 10 eves talalkozo

bővebben >>

A Praktika projekt keretében működő gyakorlócégek regionális versenye

A 2015 május 14-16 közötti időszakban a tusnádfürdői O3zone szállodában kerül sor a Praktika projekt keretében működő gyakorlócégek  regionális versenyére. A rendezvény szervezője Hargita Megye Tanfelügyelősége, társszervező a Márton Áron  Elméleti Líceum.

bővebben >>

 

Az érettségiről diákszemmel

A Hargita megyei Pszichopedagógiai Tanácsadó Központ munkatársai Hargita megye Tanfelügyelőségével karöltve fókuszcsoportos kutatást szerveztek végzős diákok érettségi vizsgához, tanuláshoz való viszonyulásáról, amelyből az egyik beszélgetés a Márton Áron Gimnázium dokumentációs is információs központjában zajlott 2015. május 13-án.

bővebben >>

ÉRETTSÉGI TALÁLKOZÓK 2015.

bővebben >>

Márton Áron diákszemmel

Csíki Hírlap hétfő, május 11. - Aktuális

bővebben >>