Márton Áron Gimnázium

Isten hozta honlapunkon!

„A középiskola célja mindenütt az egyrészt, hogy az általános műveltség elemeit és anyagát közvetítse, másrészt, hogy a felsőbb tanulmányokra, a szellemi vezetésre és magasabb szellemi munkára alkalmasokat a népi közösség számára kiválassza.”

(Márton Áron: Templom és iskola – Erdélyi Iskola,
VII. évf. 3-4. sz.)


„Márton Áron népszerűsége, a magyar katolikus püspök iránti közmegbecsülés, elismerés és csodálat régóta meghaladta az egyházfőnek kijáró „kötelező tiszteletet”.(…) Márton Áron elutasította a kommunista ideológiát és egyben a fasizmust, amelyeket embertelennek tartott, de a válságban lévő polgári liberalizmust és a nyugati kapitalista rendszert sem tartotta követendőnek. Jellegzetes társadalmi érzékenysége – Márton meg volt győződve az erdélyi földbirtokszerkezet igazságtalanságáról – élesen megkülönböztette a korabeli magyar egyházfők többségétől. (…) Főleg a vidéki lakosság számára a katolikus egyházfő álláspontja mérvadónak számított nemcsak spirituális és erkölcsi, hanem politikai kérdésekben is.”

(Stefano Bottoni: Sztálin a székelyeknél.
Pro-Print könyvkiadó, Csíkszereda, 2008.)

Hírek, események

A Diáktanács választások eredménye

bővebben >>

Budapesten vendégszerepelt a Zsigora

2014. október 20-23. között iskolánk Zsigora néptánc-együttese a budapesti Hunfalvy János Szakközépiskola vendége volt.

bővebben >>

DIÁKÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK

bővebben >>

 

Robotverseny a Kutatók Éjszakáján

Debrecen, 2014. szeptember 26

bővebben >>

Legotábor beszámolók

Tusnádfürdő – 2014. szeptember 3 - 7

bővebben >>

Köszönet a ránk szavazóknak

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani iskolánk azon 1232 barátjának, akik szavazatukkal támogatták pályázatunkat a “Raiffeisen a közösségekért 2014”programban.

bővebben >>