Márton Áron Gimnázium

Isten hozta honlapunkon!

„A középiskola célja mindenütt az egyrészt, hogy az általános műveltség elemeit és anyagát közvetítse, másrészt, hogy a felsőbb tanulmányokra, a szellemi vezetésre és magasabb szellemi munkára alkalmasokat a népi közösség számára kiválassza.”

(Márton Áron: Templom és iskola – Erdélyi Iskola,
VII. évf. 3-4. sz.)


„Márton Áron népszerűsége, a magyar katolikus püspök iránti közmegbecsülés, elismerés és csodálat régóta meghaladta az egyházfőnek kijáró „kötelező tiszteletet”.(…) Márton Áron elutasította a kommunista ideológiát és egyben a fasizmust, amelyeket embertelennek tartott, de a válságban lévő polgári liberalizmust és a nyugati kapitalista rendszert sem tartotta követendőnek. Jellegzetes társadalmi érzékenysége – Márton meg volt győződve az erdélyi földbirtokszerkezet igazságtalanságáról – élesen megkülönböztette a korabeli magyar egyházfők többségétől. (…) Főleg a vidéki lakosság számára a katolikus egyházfő álláspontja mérvadónak számított nemcsak spirituális és erkölcsi, hanem politikai kérdésekben is.”

(Stefano Bottoni: Sztálin a székelyeknél.
Pro-Print könyvkiadó, Csíkszereda, 2008.)

Hírek, események

Megemlékező szentmise

Június 16.-án, csütörtökön, 13:30 órától megemlékező szentmise lesz Izsák Zoltán tanár úrért iskolánk kápolna-dísztermében.

bővebben >>

Határtalanul! 2016 - Csíkszeredában jártunk

Már május 22-én (vasárnap) izgatottak voltak az utazók. Lassan mindenki összepakolta az utolsó dolgait is, ellenőrizte, hogy nem hagy itthon semmit és figyelte az óráját. Éjfélkor már majdnem mindenki ott állt a Kanizsai vaskapuja előtt. A másik csoport is pakolt már be a buszba, ők Sepsiszentgyörgyre igyekeztek.

bővebben >>

BALLAGÁS – 2016 június 3.

(összefoglalás)


https://plus.google.com/102142677954785126190/posts/YEFA6So8Y8U

bővebben >>

 

A 2015-2016. tanév folyamán a tanulmányi versenyeken kitűnt tanulók díjazása az Iskolanapok alkalmából

2016 május 25.-én, a  csíkszeredai Márton Áron Főgimnázium névadásának  26.évfordulóján

bővebben >>

Induló osztályok a 2016/2017. tanévben

/userfiles/files/szorolap2016.pdf

bővebben >>

ÉRETTSÉGI TALÁLKOZÓK - 2016

bővebben >>