Márton Áron Gimnázium

Isten hozta honlapunkon!

„A középiskola célja mindenütt az egyrészt, hogy az általános műveltség elemeit és anyagát közvetítse, másrészt, hogy a felsőbb tanulmányokra, a szellemi vezetésre és magasabb szellemi munkára alkalmasokat a népi közösség számára kiválassza.”

(Márton Áron: Templom és iskola – Erdélyi Iskola,
VII. évf. 3-4. sz.)


„Márton Áron népszerűsége, a magyar katolikus püspök iránti közmegbecsülés, elismerés és csodálat régóta meghaladta az egyházfőnek kijáró „kötelező tiszteletet”.(…) Márton Áron elutasította a kommunista ideológiát és egyben a fasizmust, amelyeket embertelennek tartott, de a válságban lévő polgári liberalizmust és a nyugati kapitalista rendszert sem tartotta követendőnek. Jellegzetes társadalmi érzékenysége – Márton meg volt győződve az erdélyi földbirtokszerkezet igazságtalanságáról – élesen megkülönböztette a korabeli magyar egyházfők többségétől. (…) Főleg a vidéki lakosság számára a katolikus egyházfő álláspontja mérvadónak számított nemcsak spirituális és erkölcsi, hanem politikai kérdésekben is.”

(Stefano Bottoni: Sztálin a székelyeknél.
Pro-Print könyvkiadó, Csíkszereda, 2008.)

Hírek, események

Emlékezetes sikerrel zárult a VI. Sportolimpia

Negyvenöt diák és két kísérőtanár képviselte iskolánkat a három év kényszerszünet után Kolozsvárott újra megrendezésre került VI.Sportolimpián, amelyen Erdély 29 középiskolájából közel 800 diák vett részt 2022 szeptember 20 és 24.között.

bővebben >>

Raportul

Direcţiunii  Colegiului Național ”Márton Áron” Miercurea-Ciuc privind activitatea desfăşurată în cursul anului şcolar 2021-2022

bővebben >>

B E I R A T K O Z Á S A IX. O S Z T Á L Y B A

2022/2023. TANÉV - ÚTMUTATÓ

bővebben >>

 

Középiskolások Üzleti Tanácsadó Versenye 2022

Hatalmas érdeklődéssel fogadtuk a dr. Tódor Imre tanár úr által továbbított XIV. KÜTV versenyfelhívást. Néhány óra leforgása alattmeg isalakult a Bevállal-Ások nevet viselő csapatunk, melynek tagjaiOláh Ágota, Bíró Ágnesmeg jómagam, Bodor Tímea-Blanka,mindannyianaXII.A, filológia, szakos diákjai.

bővebben >>

Ballagás 2022

 Márton Áron Főgimnázium
2022  május 27.,péntek

bővebben >>

Nagydíj a TUDOK 2022-ön

 Nagy örömünkre két év után újból a klasszikus (jelenléti) formában került sor a TUDOK (Tudományos Diákkörök XXII. Kárpát-medencei Konferencia) megszervezésre, melynek ezúttal a szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium adott otthont.

bővebben >>