Márton Áron Gimnázium

Isten hozta honlapunkon!

„A középiskola célja mindenütt az egyrészt, hogy az általános műveltség elemeit és anyagát közvetítse, másrészt, hogy a felsőbb tanulmányokra, a szellemi vezetésre és magasabb szellemi munkára alkalmasokat a népi közösség számára kiválassza.”

(Márton Áron: Templom és iskola – Erdélyi Iskola,
VII. évf. 3-4. sz.)


„Márton Áron népszerűsége, a magyar katolikus püspök iránti közmegbecsülés, elismerés és csodálat régóta meghaladta az egyházfőnek kijáró „kötelező tiszteletet”.(…) Márton Áron elutasította a kommunista ideológiát és egyben a fasizmust, amelyeket embertelennek tartott, de a válságban lévő polgári liberalizmust és a nyugati kapitalista rendszert sem tartotta követendőnek. Jellegzetes társadalmi érzékenysége – Márton meg volt győződve az erdélyi földbirtokszerkezet igazságtalanságáról – élesen megkülönböztette a korabeli magyar egyházfők többségétől. (…) Főleg a vidéki lakosság számára a katolikus egyházfő álláspontja mérvadónak számított nemcsak spirituális és erkölcsi, hanem politikai kérdésekben is.”

(Stefano Bottoni: Sztálin a székelyeknél.
Pro-Print könyvkiadó, Csíkszereda, 2008.)

Hírek, események

Tizenkét éves érettségi találkozó (2010-2022)

 -2022 május 13., péntek-
Bevonulás: 1230 órakor, osztályfőnöki órák 1330 órakor

bővebben >>

Erdélyi Magyar Matematikaverseny harmincegyedszerre

(egyben Országos Magyar Matematika Olimpia negyedszerre)

bővebben >>

A szegedi Farmakológiai és Farmakognóziai Intézet Herba Medica Versenye

Az idei tanévben IV. alkalommal került megrendezésre a címben is szereplő , összetett verseny. A szervezők által közzétett megfogalmazásokból idézek:

bővebben >>

 

Megjelent a Márton Áron Főgimnázium évkönyve a 2020-2021. tanévről

Különleges,jubileumi kiadványt valósítottak meg a szerkesztők,hiszen a  2022 február 17-én megjelent évkönyvvel a rendszerváltás utáni új folyam  30. számát tették le az olvasók asztalára:1992-2022. Az évkönyv, mint a folytonosság egyik szimbóluma, új jelentést és jelentőséget  kapott a koronavírus világjárvány kontextusában és bizton állítható, hogy sem színvonalában, sem tartalmában,de még terjedelmében-258 oldal- sem sínylette meg a két éve  tartó rendkívüli körülményeket.Szokásunk szerint, a teljesség igénye nélkül, az alábbiakban szeretnénk néhány írást kiemelni és elolvasásra ajánlani az érdeklődőknek a kiválóan szerkesztett,  egyre nagyobb presztízsnek örvendő publikáció gazdag tartalomjegyzékéből.

bővebben >>

Európa Futóverseny-2021

Iskolánk első alkalommal csatlakozott az Európa Futóverseny felhívásához :2021 december 9-én délelőtt 12 osztályból 37 diák(14 lány és 23 fiú) vett részt az eseményen, amelyre iskolánkat a Központi Fejlesztési Régió Ügynökségének  Gyulafehérváron  található vezetősége hívta meg azEurope Direct Regiunea Centru  szervezet révén.

bővebben >>

Kiválósági oklevél a román érettségin elért eredményekért

A Hargita Megyei Tanfelügyelőség román nyelv  és irodalom szakos tanfelügyelőnője, Stângă Manuela Nicoleta fontosnak tartotta kielemezni megyénk középiskoláinak érettségi  írásbeli vizsgaeredményeit román nyelv és irodalom tantárgyból egy ötéves, a  2016-2021közötti időszakra vonatkozóan.

bővebben >>